Máy chủ ảo VPS VNPT

VPS C1

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 20 GB

RAM: 512 MB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 2 Cores

VPS C2

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 60 GB

RAM: 1 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 2 Cores

VPS C3

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 100 GB

RAM: 2 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 2 Cores

VPS C4

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 150 GB

RAM: 3 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 4 Cores

VPS C5

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 200 GB

RAM: 4 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 4 Cores

VPS C6

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 250 GB

RAM: 5 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 5 Cores

VPS C7

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 250 GB

RAM: 6 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 6 Cores

VPS C8

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 250 GB

RAM: 7 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 6 Cores

VPS C9

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 250 GB

RAM: 8 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 8 Cores

VPS C10

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 250 GB

RAM: 10 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 8 Cores

VPS C11

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 500 GB

RAM: 16 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 16 Cores

VPS C12

CPU: 2 x Intel® Xeon® Quad Core X5670 2.93 GHz 12M Cache 6.40 GT/s Intel® QPI

HDD: 250 GB

RAM: 32 GB

Bandwidth: Không giới hạn

CORE: 16 Cores

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%