Tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Transfer về MATHSOFT
.vn 280.000 vnđ 470.000 vnđ 470.000 vnđ
.com.vn, .net.vn, .biz.vn 280.000 vnđ 350.000 vnđ 350.000 vnđ
.gov.vn, .org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .int.vn, .ac.vn, .info.vn, .health.vn 200.000 vnđ (350.000 vnđ) 200.000 vnđ (300.000 vnđ) 200.000 vnđ
.name.vn 45.000 vnđ 45.000 vnđ 45.000 vnđ

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Transfer về MATHSOFT
.com, .net Miễn phí 199.000 vnđ (250.000 vnđ) 280.000 vnđ
.us Miễn phí 250.000 vnđ 200.000 vnđ
.org, .info, .biz Miễn phí 270.000 vnđ 300.000 vnđ
.co.in, .net.in, .org.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in Miễn phí 240.000 vnđ 192.000 vnđ
.cc Miễn phí 760.000 vnđ 608.000 vnđ
.ws Miễn phí 270.000 vnđ 216.000 vnđ
.tv Miễn phí 890.000 vnđ 712.000 vnđ
.mobi Miễn phí 450.000 vnđ 360.000 vnđ
.eu Miễn phí 270.000 vnđ Không được phép transfer
.asia Miễn phí 400.000 vnđ 320.000 vnđ
.me Miễn phí 610.000 vnđ 488.000 vnđ
.tel Miễn phí 340.000 vnđ 272.000 vnđ
.co Miễn phí 780.000 vnđ 624.000 vnđ
.com.co, .net.co, .nom.co Miễn phí 450.000 vnđ 360.000 vnđ
.in Miễn phí 470.000 vnđ 376.000 vnđ
.co.uk, .org.uk, .ltd.uk, .plc.uk, .me.uk Miễn phí 360.000 vnđ 288.000 vnđ
.com.tw, .idv.tw, .game.tw, .ebiz.tw, .club.tw Miễn phí 800.000 vnđ 640.000 vnđ
.tw Miễn phí 933.000 vnđ 746.000 vnđ
.name Miễn phí 270.000 vnđ 216.000 vnđ
.jp Miễn phí 2.340.000 vnđ 1.872.000 vnđ
.photography, .technology, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .today, .tips, .company, .systems, .management, .center, .support, .email, .solutions Miễn phí 458.000 vnđ 390.000 vnđ
.land, .bike, .clothing, .plumbing, .singles, .camera, .estate, .contractors, .construction, .kitchen, .enterprises, .tattoo, .shoes, .sexy, .domains, .academy, .computer, .training, .builders Miễn phí 694.000 vnđ 560.000 vnđ
TOP

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ WEBSITE