Window Hosting

START

55.000vnđ/tháng

500 MBDung lượng

15 GBBăng thông

0 Addon Domain

1 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

SINH VIÊN

70.000vnđ/tháng

700 MBDung lượng

20 GBBăng thông

0 Addon Domain

1 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

CÁ NHÂN

90.000vnđ/tháng

1 GBDung lượng

30 GBBăng thông

0 Addon Domain

1 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

CÁ NHÂN ++

130.000vnđ/tháng

1.5 GBDung lượng

UnlimitedBăng thông

0 Addon Domain

3 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

160.000vnđ/tháng

2 GBDung lượng

UnlimitedBăng thông

1 Addon Domain

5 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

CHUYÊN NGHIỆP

215.000vnđ/tháng

3 GBDung lượng

UnlimitedBăng thông

2 Addon Domain

7 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

DOANH NGHIỆP

350.000vnđ/tháng

5 GBDung lượng

UnlimitedBăng thông

3 Addon Domain

9 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

505.000vnđ/tháng

7 GBDung lượng

UnlimitedBăng thông

5 Addon Domain

15 MSSQL Server

Hằng ngày Backup

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%